อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง ศสข.9 นว.

   

ผอ.ศสข.9
นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค
ผอ.ศสข.9   
ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
งานบริหารงานทั่วไป


นายบัญชา เกตุอ่ำ
หนฝ.สส.

 

 


นายѲ Գ˾ҹԪ
หนฝ.ทส.

 

 


นางอิงครัตน์ นวลจันทร์
หนง.บท.

 


นายสุพรรณ ฉวีวงศ์พงษ์เดช
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

 


นายจตุรงค์ รัชตโชติ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

 


นายสำราญ ศรีลักษณ์
พนักงานขับรถนายบุญเลิศ สุขแก่น
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

 


¨ѡ Է
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

 

 


ҧҭ ʧͧ
แม่บ้าน

 


Ѱ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน