พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (1 ตุลาคม 2562)