พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ (30 ก.ย.62)