ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (21 พฤษภาคม 2562)