พิธีถวายราชสักการะในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) (18 ม.ค.61)