พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (18 ม.ค.2560)