พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดนครสวรรค์ (26 ต.ค.60)