พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 (พระปิยะมหาราช) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม) (23 ต.ค.2560)