พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (17 ม.ค.2560)