พิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (11 ก.ค.60)