พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (25 เม.ย.60)