ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ (9 เมษายน 2562)