พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (23 ตุลาคม 2561)