ภาพกิจกรรม

 

Page | 1 | 2 | 3 | All

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ" (22 ก.ค.2562)
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดนครสวรรค์ (26 ต.ค.60)
พิธีถวายพวงมาลาสักการะหน้าพระบรมฉายา ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันสวรรคต (1 ตลาคม 2561)
พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (25 เม.ย.60)
พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า (31 มี.ค.61)
พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย.61)
พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (17 ม.ค.2560)
พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (18 ม.ค.2560)
พิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (11 ก.ค.60)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน 2562)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ (18 ม.ค.62)
พิธีถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) (17 ม.ค.61)
พิธีถวายราชสักการะในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) (18 ม.ค.61)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ถนนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (5 ธ.ค.60)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดนครสวรรค์ (23 พ.ค.2560)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (1 ตุลาคม 2562)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 (พระปิยะมหาราช) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม) (23 ต.ค.2560)
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (23 ตุลาคม 2561)
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (13 ตุลาคม 2561)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางหลังเก่า (14 พ.ย.60))
พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ (13 มิ.ย.60)
พิธีอัญเชิญนพปฏลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ณ พระเมรุมาศจำลอง (13 ธ.ค.60)
พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง จ.นครสวรรค์ (23 ต.ค.60)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (28 ก.พ.61)
พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ (30 ก.ย.62)
พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ (28 ธ.ค.60)
ร่วมกิจกรรม "ร้องเพลงชาติ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) (28 ก.ย.60)
ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์” (27 ก.ย.60)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสถานที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (21 พฤษภาคม 2562)
ร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ วิถึไทย วิถีพุทธ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (เขากบ) (6 ต.ค.60)
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ถวายผ้าไตร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา (13 ต.ค.60 ภาคเช้า)
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทรงเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท (6 พ.ค. 2562)
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 (31 มี.ค.60)
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคม (6 เม.ย.60)
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ (17 ม.ค.62)
ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ (8 เมษายน 2562)
ร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (1 กันยายน 2560)
ร่วมพิธีบวงสรวงยกนพปฎลสุวรรณฉัตรพระเมรุมาศจำลองงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ปะรำพิธีหน้าพระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) (10 ต.ค.60)
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดนครสวรรค์ (13 ต.ค.60 ภาคบ่าย)
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายภัตตาหารเพลและบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม ณ วัดนครสวรรค์ (21 ม.ค.2560)
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายภัตราหารเช้าและสวดพระอภิธรรม ณ วัดนครสวรรค์ (20 ม.ค.2560)
ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 ส.ค.60)
ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ (9 เมษายน 2562)
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์(12 เม.ย.60)

Page | 1 | 2 | 3 | All