ภาพกิจกรรม

 

Page | 1 | 2 | 3 | All

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ" (22 ก.ค.2562)
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดนครสวรรค์ (26 ต.ค.60)
พิธีถวายพวงมาลาสักการะหน้าพระบรมฉายา ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันสวรรคต (1 ตลาคม 2561)
พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (25 เม.ย.60)
พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า (31 มี.ค.61)
พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย.61)
พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (17 ม.ค.2560)
พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (18 ม.ค.2560)
พิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (11 ก.ค.60)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เมษายน 2562)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ (18 ม.ค.62)
พิธีถวายราชสักการะในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) (17 ม.ค.61)
พิธีถวายราชสักการะในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) (18 ม.ค.61)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ถนนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (5 ธ.ค.60)
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดนครสวรรค์ (23 พ.ค.2560)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (1 ตุลาคม 2562)
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5 (พระปิยะมหาราช) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม) (23 ต.ค.2560)
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (23 ตุลาคม 2561)
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (13 ตุลาคม 2561)

Page | 1 | 2 | 3 | All