นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

กิจกรรมร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์


นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. พร้อมข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)

นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทรงเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)

นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 9 เมษายน 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 8 เมษายน 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 6 เมษายน 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)

นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 18 มกราคม 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)


นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 มกราคม 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)


นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด คลิ๊ก)

นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ และร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด คลิ๊ก)

นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันสวรรคต ทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด คลิ๊ก)
ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว.


รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว. พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)


รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว. พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด คลิ๊ก)


รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว. พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด คลิ๊ก)


ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 (รายละเอียด คลิ๊ก)
การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารงวดที่ 3 โครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย (MPLS) ของ ศสข.9 นว. และจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 7 จังหวัด (รายละเอียด คลิ๊ก)