นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) ร่วมงานพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
-เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

กิจกรรมร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์


นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)

นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 นว. พร้อมข้าราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)


ภารกิจรถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว.


รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว. พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียด คลิ๊ก)


รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว. พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด คลิ๊ก)


รถยนต์สื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศสข.9 นว. พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด คลิ๊ก)


ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ร่วมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ทิ้งให้ถูกที่ ถูกถัง
สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 (รายละเอียด คลิ๊ก)
การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารงวดที่ 3 โครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย (MPLS) ของ ศสข.9 นว. และจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ 7 จังหวัด (รายละเอียด คลิ๊ก)