กิจกรรมร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์


ผอ.ศสข.9 นำข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นำข้าราชการร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นำข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 (รายละเอียด คลิ๊ก)
ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ วัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นำข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นำข้าราชการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นำข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นำข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน
ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายภัตตาหารเพลและบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ วัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นำข้าราชการร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายภัตราหารเช้าและสวดพระอภิธรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นว. นำข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นว. นำข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นว. นำข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพุทธมนต์ถวายภัตราหารเช้าและบำเพ็ญพระราชกุศล
สวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)
ผอ.ศสข.9 นว. ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนครสวรรค์
ผอ.ศสข.9 นว.พร้อมข้าราชการร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร โทรคมนาคม ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
(รายละเอียด คลิ๊ก)

ผอ.ศสข.9 นว.พร้อมข้าราชการร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดคลองห้วยหวาย หมู่ที่ 21 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (รายละเอียด คลิ๊ก)

ผอ.ศสข.9 นว.พร้อมข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 (รายละเอียด คลิ๊ก)ผอ.ศสข.9 นว.พร้อมข้าราชการร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์ รดน้ำผู้ใหญ่ ขอพรปีใหม่ 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
(รายละเอียด คลิ๊ก)


ผอ.ศสข.9 นว.นำข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)


ผอ.ศสข.9 นว.นำข้าราชการร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “BIKE FOR DAD” เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558(รายละเอียด คลิ๊ก)

ผอ.ศสข.9 นว.นำข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 (รายละเอียด คลิ๊ก)

ผอ.ศสข.9 นว.นำข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าพาทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ)” ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (รายละเอียด คลิ๊ก)

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฏาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

ร่วมพิธีถวายราชสักการะสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาราชเจ้าฯ และจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด คลิ๊ก)

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 (รายละเอียด คลิ๊ก)

ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 (รายละเอียด คลิ๊ก)