มาตรการประหยัดพลังงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)

 

แผนดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ศสข.9 (นว.) ประจำปีงบประมาณ 2563 [Download]

แผนดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ศสข.9 (นว.) ประจำปีงบประมาณ 2562 [Download]

แผนดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ศสข.9 (นว.) ประจำปีงบประมาณ 2561 [Download]

แผนดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ศสข.9 (นว.) ประจำปีงบประมาณ 2560 [Download]

แผนดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ศสข.9 (นว.) ประจำปีงบประมาณ 2559 [Download]