ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยปฏิบัติหน้าที่ ประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองบิน 4 ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (29 พฤศจิกายน 2559)