ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระพุทธเพชรรัตนสุวัทนามัยมหามุนีชินสีห์วิสุทธิโสภาคย์ ณ พระอุโบสถ วัดสิริจันทรนิมิต วรวิหาร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (13 พฤศจิกายน 2559)