ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ณ วัดซับอุดมมงคลธรรม ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (7 พฤศจิกายน 2559)