ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)