ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร (14 กุมภาพันธ์ 2562)