ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ จ.ลพบุรี ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 และวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 และ พล.อ.หญิง สุทธิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ทำการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรป่าเขา (Combat Qualifying Course Jungle Warfare) ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2559 โดยจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการถวายความปลอดภัยร่วม (วันที่ 20-24 ธันวาคม 2559)

This folder is empty