ถวายความปลอดภัย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559)