รถสื่อสารดาวเคลื่อนที่ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.ชัยนาท (5 ตุลาคม 2559)