ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียม ศสข.9 (นว.)

ถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (8 พฤศจิกายน 2559)
ถวายความปลอดภัย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559)
ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลสวรรค์โลกประชาสรรค์ อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย (17 พฤศจิกายน 2559)
ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ ณ วัดซับอุดมมงคลธรรม ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (7 พฤศจิกายน 2559)
ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ (25 ตุลาคม 2561)
ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร (14 กุมภาพันธ์ 2562)
ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยปฏิบัติหน้าที่ ประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองบิน 4 ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (29 พฤศจิกายน 2559)
ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระพุทธเพชรรัตนสุวัทนามัยมหามุนีชินสีห์วิสุทธิโสภาคย์ ณ พระอุโบสถ วัดสิริจันทรนิมิต วรวิหาร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (13 พฤศจิกายน 2559)
ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)
ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ จ.ลพบุรี ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 และวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 และ พล.อ.หญิง สุทธิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ทำการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรป่าเขา (Combat Qualifying Course Jungle Warfare) ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2559 โดยจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการถวายความปลอดภัยร่วม (วันที่ 20-24 ธันวาคม 2559)
ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสารแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก และอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิษณุโลก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (2 พฤศจิกายน 2559)
ถวายคามปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 26 ตุลาคม 2561)
รถสื่อสารดาวเคลื่อนที่ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการเดินทางมาปฏิบัติราชการ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.ชัยนาท (5 ตุลาคม 2559)