ภาพการประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ศสข.9 (นว.)


ประจำปี 2561
ครั้งที่ 1/2561   ครั้งที่ 2/2561   ครั้งที่ 3/2561   ครั้งที่ 4/2561   ครั้งที่ 5/2561   ครั้งที่ 6/2561   ครั้งที่ 7/2561   ครั้งที่ 8/2561   ครั้งที่ 9/2561   ครั้งที่ 10/2561   ครั้งที่ 11/2561   ครั้งที่ 12/2561  

ประจำปี 2562
ครั้งที่ 1/2562   ครั้งที่ 2/2562   ครั้งที่ 3/2562   ครั้งที่ 4/2562   ครั้งที่ 5/2562   ครั้งที่ 6/2562   ครั้งที่ 7/2562   ครั้งที่ 8/2562   ครั้งที่ 9/2562   ครั้งที่ 10/2562   ครั้งที่ 11/2562   ครั้งที่ 12/2562  

ประจำปี 2563
ครั้งที่ 1/2563   ครั้งที่ 2/2563   ครั้งที่ 3/2563   ครั้งที่ 4/2563   ครั้งที่ 5/2563   ครั้งที่ 6/2563   ครั้งที่ 7/2563  


ภาพการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ประจำปี 2562
ประจำเดือน มกราคม 2562   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  

ประจำปี 2563