ร่วมงานพิธี/กิจกรรมกับจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 6 เมษายน 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์


         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมต้อนรับนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน ตามโครงการประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศสข.9 (นว.)


         


         วันที่ 18 มกราคม 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 17 มกราคม 2564 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์


         


         [ ปี 2563 ]