ร่วมงานพิธี/กิจกรรมกับจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
-เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 08.30 น. พิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมนำในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


         


         


         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)
- เวลา 17.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์


         


         วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
- เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
- เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
-เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 08.15 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเ ด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


         


         


         วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมลูกจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม จ.นครสวรรค์


         


         วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
-เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 07.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


         


         


         วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
-เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 07.30 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
-เวลา 13.30 น. พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ)
-เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


         


         


         


         วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเสด็จสวรรคต 332 ปี ของ สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์


         
     วันที่ 25 เมษายน 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห้ว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดา แห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 18 มกราคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 17 มกราคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์


         


         วันที่ 2 มกราคม 2563 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจด่านเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563


         


         วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว และรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์


         


         


         วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายอุทัยวุฒิ ห่อนาค ผอ.ศสข.9 (นว.) ร่วมงานพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
-พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
-พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์


         


         


         [ ปี 2561 ]    [ ปี 2560 ]