ภารกิจรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์)
ประจำปี 2563

ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสาร ผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ กอร.ถปภ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563


         


         
ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสาร ผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรผู้จบการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ กลุ่มภาคเหนือฯ ณ กอ.ถปภ. กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2563


         


         
ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสาร ผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ กอ.ถปภ. โรงเรียนวัดช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563


         


         
ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ พระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ ณ วัดบรรพตสุทธาราม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563


         
ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสาร ผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยฯ เขื่อนวชิราลงกรณ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (เป็นการส่วนพระองค์) ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563


         


         
ศสข.9 (นครสวรรค์) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม SKY-09 และระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่าย 4 G LTE ชุดเคลื่อนที่ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านสื่อสาร แด่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์ " อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา


         


         
ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดทัพทันวัฒนาราม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563


         


         
ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกฯ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร อ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร


         


         
ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563


         


         
ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ปฏิบัติภารกิจ เชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก ฯ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี


         


         
ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย โครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร วันที่ 19 มิถุนายน 2563


         


         
ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย วัดสระแก้วปทุมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563


         


         
ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563


         


         
ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ในพระอุปภัมภ์ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563


         


         
ศสข.9 (นว) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ปฏิบัติภารกิจเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสาร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองอำนวยการร่วมฯ ถวายความปลอดภัย ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 23 ธันวาคม 2562


         


         
ศสข.9 (นว.) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ติดตั้งระบบสื่อสารภารกิจสนับสนุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกซ้อมแผนและเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิปิก พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2562


         


         


         
ศสข.9 (นว.) นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม sky09 ติดตั้งระบบสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร ระบบ VCS ปฎิบัติภารกิจ งานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พื้นที่ ทก.โซน 6 โรงเรียนประถมทวีธา แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ - ธันวาคม 2562


         


         [ ปี 2562 ]    [ ปี 2561 ]