ผอ.ศสข.9 นว. นำข้าราชการและลูกจ้างร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระพุทธมนต์ถวายภัตราหารเช้าและบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนครสวรรค์วันที่ 15 ตุลาคม 2559


         
วันที่ 16 ตุลาคม 2559


         
วันที่ 17 ตุลาคม 2559


         
วันที่ 18 ตุลาคม 2559


         
วันที่ 19 ตุลาคม 2559


         
วันที่ 20 ตุลาคม 2559


         
วันที่ 21 ตุลาคม 2559