ผอ.ศสข.9 นว.พร้อมข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559