ผอ.ศสข.9 นว.พร้อมข้าราชการร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์ รดน้ำผู้ใหญ่ ขอพร ปีใหม่ 2559
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559