ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาราชเจ้าฯ

และจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558

วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์