ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา

วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์