ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์