ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฏาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์